הצהרת נגישות

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ”ח – 1998 ולתקנותיו, אנו עושים מאמצים רבים על מנת לוודא כי העסק שלנו עומד בתקנות ומאפשר נגישות מלאה.

נגישות אתר האינטרנט

מידע על נגישות האתר

  • אתר זה עומד בדרישות התקנות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות 2013.
  • התאמות הנגישות נעשו על פי התקן הישראלי 5568 לנגישות תכנים באינטרנט (ברמת AA) ותקן WCAG 0 הבינלאומי.
  • האתר מותאם להפעלה באמצעות מקשי החיצים במקלדת, ENTER וSPACE ליציאה מתפריטים ומחלונות.
  • מותאם לתצוגה במסכי מכשירים סלולריים ולכל הדפדפנים הנפוצים.
  • לשימוש בהקראת מסך מיטבית מומלץ להשתמש בתוכנת NVDA.
  • ניתן לבקש הנגשה של מידע או תוכן ספציפי על ידי פנייה לרכז הנגישות של האתר.

 

פניות בנושאי נגישות

רכז נגישות: שלמה שטראוס

טלפון: 0552-763-764

דואר אלקטרוני: [email protected]

 

ההצהרה עודכנה בתאריך 21.08.2022