משפט הקנין

125.00

שלושה כרכים שהם שערי עיון וחקרי הלכה בתורת קניני המקח והממכר

Call Now Button