ספר מנחת יהודה לרבי יהודה סטריזובר – ספר דיגיטלי להורדה

20.00

עצות ישרות וחנוכים (תרגילים) טובים לחנך את כל האדם ולהעלותו לכשרונות הפלא ופלא ולעשות ממנו כלי לקבץ ולמשוך שפע חן והצלחה בכל אשר יפנה.
ספר על דרך החסידות משנת תרפ"ז
מאת: הק' יהודה בן לאאמו"ר צבי סטריזאווער זצוק"ל

Call Now Button